Финансово подпомагане

Един от приоритетите на ПРСР за периода 2014-2020 г. е финансовото подпомагане за отглеждане на етерично–маслени и медицински култури, или лечебни растения (ЛР) както ги наричаме, съгласно Закона за лечебните растения.

Програмата подпомага отглеждането на ЛР, но в повечето случаи, особено при по-малките ферми, критериите не позволяват да се кандидатства само с билки. Те трябва да се съчетаят с други култури, за да се достигне изисквания стандартен производствен обем (СПО) на стопанството. Всеки земеделски производител трябва да се запознае с мерките и съответните наредби и да се посъветва с експерти, за да намери най-добрата възможност за своята ферма.

От кандидатите се изисква бизнес план на стопанството. Общ преглед на съдържание и структура на бизнес план за ферма ще намерите ТУК.

Общо представяне на Мерки 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства, 6.1 Стартова помощ за млади земеделски производители и 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства, разработено от ТОО-Пловдив на НССЗ ще видите ТУК.

По много други мерки от Програмата също може да се кандидатства за субсидии за отглеждане на лечебни растения. Списъкът им можете да свалите от ТУК. Кратко представяне на мерките и изисквания към бенефициентите можете да видите ТУК.

Много полезни за земеделските производители са мерки 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти и 9. Учредяване на групи и организации на производителите, защото успешното развитието на сектора зависи от окрупняване на производството, подобряване на качеството на суровините, дълбочинна преработка на билките и професионално представяне на пазарите.

По мярка 11 „Биологично земеделие” субсидии могат да получат само стопаните, които отглеждат ЛР по биологичен начин. В България има добри условия за биоземеделие. Биологично произведените билки са най-търсените на международния пазар, особено като суровини за фармацевтичната и козметичната промишленост. За повече информация за биологичното производство вижте Как да отглеждаме билки?


Документи по темата

Всички файлове са във формат .pdf и са свободни за сваляне

Съдържание и структура на бизнес план за ферма

Общо представяне на Мерки 4.1, 6.1 и 6.3

Други мерки за субсидии за отглеждане на лечебни растения

Мерки и изисквания към бенефициентите

2016 © Всички права запазени. | Developed by Pixenity