Как да печелим повече от билките като ги преработваме?

България е един от основните доставчици на билки за целия Свят. На първо място сме в Европа по експорт на билки. По неофициални данни изнасяме около 17 хил. тона билки годишно. Над 90% от годишните ни добиви от диворастящи и култивирани билки, обаче заминават като суровина за Германия, Италия, Франция и САЩ. Там от тях се произвеждат чай, екстракти, хранителни добавки, козметика или лекарства и работните места, както и почти цялата печалба остават извън България. Част от тези крайни продукти се връщат у нас и българският потребител си ги купува на многократно по-висока цена. Това може и трябва да се промени!
Преработката за добавяне на стойност към лечебните растения e два вида – първична и дълбочинна.

ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА

Билките трябва да са правилно събрани от полето, пренесени, обработени и съхранявани както трябва, за да получим добра цена за тях. Ценни съвети за това дава Наредба № 2 към Закона за лечебните растения. Те са представени атрактивно в мултимедиен продукт от две части: 27 минутно филмче и справочна част, за 49 вида лечебни растения. Разгледайте целия мултимедиен продукт ТУК. Ако искате да видите само филмчето, можете да го направите ТУК.

Събраните билки, освен ако не се преработват свежи, се подлагат на така наречената „първичната обработка” чрез замразяване, изсушаване, оситняване, почистване, балиране и опаковане. Така се запазват полезните им качествата - биологично активните вещества (БАВ). Това са субстанции, които оказват влияние върху организма на хората, животните и/или растенията.

Добра цена може да се получи за билки, които нямат изменения във външния вид, миризмата, вкуса, или пък примеси и микроорганизми. Билките най-често се изсушават, за да се съхранят за по-дълго време. Коефициентът на превръщане от свежо в сухо тегло се нарича рандеман. Утвърдените от Министерството на околната среда и водите рандемани за билки ще намерите ТУК.

Важно е земеделските производители да знаят как да извършват първичната обработка, защото:
- повечето видове билки трябва да се изсушат веднага след събирането им
- цената, която ще получат зависи пряко от нея.

Първичната обработка се прави в билкозаготвителни пунктове. Тяхната работа е регламентирана от НАРЕДБА №5 към Закона за лечебните растения.

Основните изисквания за растителния материал, сгради, помещения и работници, процеса на сушене, както и съвременни методи за дезинфекция и консервиране ще намерите и в мултимедииния продукт.

В раздел Качество на билките можете да намерите информация за изискванията, на които трябва да отговарят билките, за да бъдат успешно реализирани на пазара.

Таблица с правила за събиране, почистване и сушене за най-често култивираните билки вижте ТУК.

Информация за общите условия за първична обработка и изисквания за 23 вида билки можете да намерите в Курс по първична обработка на билки.


ДЪЛБОЧИННА ПРЕРАБОТКА

В България извършваме основно първична преработка, което добавя не повече от 5% стойност към билките. Всяка последваща преработката за извличане на полезните вещества от билките носи още 10-15% добавена стойност. Крайните продукти са с най-голяма добавена стойност от 80% и повече.

Световният пазар за естествени съставки все повече нараства. Информация за Европейския пазар за естествени съставки ще видите ТУК.

Страни, които продават билките след като ги преработят в крайни продукти постигат многократно по-висока средна цена на тон. Тон билки от България струва 2 100 лева. 3 и половина пъти по-висока е цената на билки от Франция, 5 и половина пъти по-висока - за Швейцария и 15 пъти по-висока - за билките от Япония.

Свежите или сухи билки се подлагат на дълбочинна преработка. Тя представлява извличане на ценните вещества или „екстрахиране”. То става с разтворител и/или чрез механичен процес. Получените екстракти служат за производството на храни, лекарства, хранителни добавки и козметика, багрила, средства за растителна защита и други, ценни за здравето и индустрията продукти.

Повече за различните биологично активни вещества, тяхното действие и примери на билки и приложението им ще видите ТУК и ТУК.

За получаването на иновативни продукти с висока добавена стойност и голям потенциал можете да прочетете ТУК.

Промишлени технологии за извличане на биологично активни вещества от растенията са представени ТУК.

Представяне на иновативна технология за екстракция със суперкритичен въглероден диоксид можете да видите ТУК.

Информация и сравнение на методите за преработка на билките, качество на растителната суровина и екстрактите, изисквания за стандартизиране, различните видове продукти илюстрирана със снимки и видеоклипове можете да видите в мултимедийния продукт "Как да получаваме повече приходи от билките като ги преработваме?" ТУК.

Методите за извличане на екстракти от билките, различните видове фитопродукти, в които се влагат, както и добиване на екстракти от конкретни видове билки са в Курс по напреднала обработка на билките.

Тук можете да намерите повече информация за: регулаторни изисквания към хигиената, съдържанието и процеса на производство на фитопродукти, сертификати за био производство и управление на безопасността, доказващи тяхното спазване. За възможностите за консервиране и пакетиране на крайни продукти от български билки ще намерите ТУК.

Информация за лаборатории, в които се извършват анализи на билки и произведените от тях продукти можете да видите ТУК.

За опита на български земеделски производители и предприемачи, които работят с билки ще чуете в рубриките излъчени по БНР в периода 2013-2016 г.


Документи по темата

Всички файлове са във формат .pdf и са свободни за сваляне

Рандемани за билките, утвърдени от МОСВ

Основни правила за събиране, почистване и сушене за различни култивирани билки

Курс по първична обработка на билки

Информация за Европейския пазар за естествени съставки

Биологично активни вещества - действие и примери I

Биологично активни вещества - действие и примери II

Иновативни продукти с висока добавена стойност

Промишлени технологии за извличане на биологично активни вещества от растенията

Иновативна технология за екстракция със суперкритичен въглероден диоксид

Курс по напреднала обработка на билките

Регулаторни изисквания към хигиената, съдържанието и процеса на производство на фитопродукти

Сертификати за био производство

Управление на безопасността

Възможностите за консервиране и пакетиране на крайни продукти

Лаборатории, извършващи анализи на билки и произведените от тях продукти

2016 © Всички права запазени. | Developed by Pixenity